Kommenteeri

Orthograph`iga motivatsiooni alahoidmine

Kuidas Orthograph`i õigekirja mänguprogramm hoiab õpilase õpimotivatsioon?

Ma saan hakkama, kui ma teen väikeseid samme järjepidevalt!

Mida motiveeritumad ja indu täis me oleme, seda lihtsam on õppimisel edukas olla. Samas on motivatsiooni säilitada kõige raskem just siis, kui me ei ole milleski väga head. Sel juhul võime kiiresti oma innu kaotada frustratsiooni, stressi ja ülekoormatuse tõttu. Näiteks olles lugemis ja kirjutamise õppimisel pidevalt teistest aeglasemad, võib ka kiiresti kaduda soov ja motivatsioon pingutada eesti keele tunnis. Sellisel juhul on abiks väline kiitus, tasustus ja julgustavad sõnad, kuid need välised motivaatorid on tihti lühiajalise mõjuga ja ei ole alati tulemuslikud. Näiteks, kui lapsel on olnud raske lugema õppida, ei toeta see, kui ainult kiita ja öelda, et ta saab sellega hakkama. Alles sisemise motivatsiooni käivitamisel ja enda liikuma panevate eesmärkideni jõudes, saame olla pikaajaliselt keskendunud ja pühendunud õppimisele ja oma eesmärgi saavutamisele.  

Sellest tulenevalt on Orthograph hoolikalt loodud, arvestades motivatsiooni hoidmiseks vajalikku. Kuidas Orthograph hoiab alal motivatsiooni?

Lühikesed treeningud
Mängukeskkonna kasutuskord kestab 20 minuti. Lühiajaline keskendumine aitab hoida motivatsiooni ja seda on lihtsam oma päevakavasse mahutada. Sel viisil tunneb laps, et tema eesmärk on käegakatsutav ja kui ta oma mängukorra on lõpetanud, on ta sammu võrra lähemal oma eesmärgi saavutamisele.

Individuaalselt õppijast lähtuva sisu loomine
Orthograph kohandab õppeülesanded vastavalt igale õppijale, luues just talle jõukohase harjutuskava ja seda pidevalt kohandades. Ülesannete pidev õppijaga sobitamine kindlustab, et õppija ei ole ülekoormatud ega tunne igavust. Endale jõukohaste harjutuste edukas sooritamine toetab õpilast oma õppetööle keskendumisel ning aitab saada eduelamusi ja parandab õpilase arusaama enda oskustest. Harjutused on koostatud nii, et uus ja väikeste sammudega keerulisemaks muutuvad ülesanded ilmuvad siis, kui õppija hakkab õpitavat oskuste selgeks saama.

Enesekindlus tulevasest edust
Tuginedes mitmele teaduslikule uuringule väidame enesekindlalt, et juba kolme kuuga (3 korda nädalas 20 minutit treenides) saab Orthograph`i kasutades näha 30% vähem vigu inglise keele õigekirjas. Õppijaid motiveerib teadmine, et nende pingutus toob tulemusi. Kui õppija märkab esimesi edusamme õppetöös, on ka programmi kasutamine veel lõbusam ja innustavam.

Selge ja mitmekülgne õppetulemuste tagasiside
Omandatud õppetunde visualiseeritakse pildi abil, mis annab õppijale tunde, et ta on sammu võrra lähemal oma eesmärgile. Õppija juhendajale ja/või lapsevanemale on igal hetkel kättesaadav detailne analüüs õpilase senisest õpiteekonnast ja hetkel saavutatud oskuste tasemest. Iga lapse õppetegevuse käigus sooritatud samm on täpselt salvestatud.

Hur Vi Behandlar Data  Dybuster

Interaktiivne tugi

Õppijad saavad valida endale animeeritud kaaslase, kes toetab neid õpiteekonnal pakkudes nippe, motivatsiooni ja tuge. Sellien sotsiaalne osa muudab laste jaos iseseisva õppimise lihtsamaks.  

Mitmekülgne õppimine
Rõõm ja protsessi nautimine on õppimise juures väga olulised. Orthograph`i mängukeskkonnas pakub mitmekülgne valik preenmiamänge (mängud, mida saab enda õppimisega teenitud punktide vastu vahetada) vaheldust ja aitab ennetada igavust.

Iseseisev õppimine
Õpiraskused muudavad lapsed ebakindlamaks ja vähendavad nende iseseisvust, mistõttu on Orthograph`i mängukeskkond loodud nii, et õpilased saavad ilma abita seal ise õppida. Arvuti pakub n-ö nähtamatut tuge, tõstes samm-sammult lapse iseseisvust, enesetõhusust ja enesekindlust - mis omakorda julgustavad last jätkama oma õpingutega.

Positiivne kinnitus
Kui laps lahendab ülesande õigesti, vastab arvuti muusika ja motiveeriva sõnumiga. Sellist kinnitust ei saa laps igal korral vaid kindla intervallida. Arvuti ei ole kunagi kannatamatu või ärritunud, vaid tunnustab ja kiidab lapse õiget käitumist ja pingutusi.

dysexia hashtag on Twitter

Edusammude nähtavaks muutmine
Lahendatud ülesannnete eest teenib mängija punkte, tähekesi ja münte, mille saab vahetada loomade, tasutapiltide, toidu jm vastu autasuna loomadega mängimisel. Õpingutulemuste kokkuvõtted ja tunnistused õppemoodulite läbimise eest saab välja printida igalt hetkel, et lapsele tema saavutusi näidata. Samuti saab kasutada kleepse, et lapse jaoks tema edusamme näitlikustada.  

Lisa kommentaar

Email again:
UA-173406322-1