booklux Olen logopeed Liis. Pakun teenuseid, mis toetavad lapsi ja noori ning nende perekondi laste kõne arendamisel. 
 • Konsultatsioon lapsevanemaga, mille käigus saan teada, mis on Sinu jaoks põhiline väljakutse oma lapse kõne ja suhtluse osas. Kuulan ära ka selle, milline on olnud lapse areng varasemalt ja milliste spetsialistide juures olete käinud. Kohtumise lõpuks pakun esmaseid soovitusi lapse toetamiseks. Sobib ka hästi, kui soovid näiteks teist arvamust oma lapse kõne arengu osas. Lisaks sobib ka Sulle, kui tunned, et oled mures oma lapse kõne ja suhtlemise pärast, kuid ei tea, kust alustada, kelle poole pöörduda või kuidas millist lasteasutust/ rühma/ klassi oma lapsele valida. Kohtuda on võimalik nii Tartus kohapeal kui ka veebi vahendusel. Hind 40€ (30-45 minutit).

  Tagasiside Aikilt (2-aastase poisi emalt), kes käis minu juures logopeedilisel konsultatsioonil veebi vahendusel.
  "Sain vastused oma küsimustele ja kahtlustele. Samuti head mõtted ja nipid, kuidas lapse kõne arengusse paremini panustada. Meeldis,et sain konkreetseid vastuseid, millele tuleks lapse kõne arengus rohkem tähelepanu pöörata ja et tegelikult on ta areng üldises plaanis ikkagi väga hea ja eakohane.
  Olin üllatunud, et ka läbi zoomi ilma last päriselt nägemata ( v a video,mis olin teinud) on ka võimalik logopeedilist konsultatsiooni teha ja sellest päriselt ka kasu saada. Tundsin hoolimata distantsist,et sain väga personaalse ja asjaliku lähenemise."

 • Lapse kõne- ja suhtlusoskuste kaardistamine koos pooleaastase suhtluseesmärkide seadmisega, mis sisaldab tunniajast (vajadusel ka 90 minutilist) kohtumist lapse ja lapsevanemaga ning suhtluseesmärkide seadmist lapse kõne samm-sammuliseks arendasmiseks. See teenus sobib Sulle, kui kahtled, kas Sinu lapse kõne areng on eakohane. Soovid saada vastust, mis on lapse suhtluses põhiliseks probleemiks ja kuidas oma last toetada kõne ja suhtluse arendamisel. Antud teenuse hind on 60€ (60-90 minutit). Enamasti saab teenust pakkuda kohapeal Tartus, kuid kokkuleppel ja sobiva viisis leidmisel ka veebi vahendusel. 
 • Tugitunnid lapse kõne arendamiseks. Tunnid toimuvad Tartu linnas, Sinu kodus või videosilla vahendusel. Regulaarne logopeediline tugi koos koduste ülesannete ja vanema nõustamisega on hea viis samm-sammult ja süsteemselt saada tuge oma lapse kõne arendamisele. Hind 35-60€/kord (30-45 min) (teenuse hind sõltub tugitunni toimumispaigast ja toe eripärast). 

  Teenuse osutamise järel väljastan Sulle arve, mille saad tasuda ülekandega või sularahas. 
  NB! Vastuvõtule saab tulla vaid omafinantseeringul, perearsti teraapiafondi raames teenuse eest tasuda ei saa.
 • It Takes Two to Talk vanematele suunatud grupikoolitusel osalemine (3-kuune koolitus, mis sisaldab ka lapse individuaalset hindamist ja individuaalseid perega kohtumisi) 999€ (perekonnale- osaleda saab kaks täiskasvanut ja üks laps) (tasumine on võimalik kolme osamaksena).  Kolme kuuga eksperdiks oma lapse kodusel kõnearendamisel. 

  "It Takes Two to Talk" koolituse tutvustus 

      Koolituseelne kohtumine iga perega, kus logopeed hindab lapse kõne arengut, suhtlusoskusi ja tutvub pere ja lapse varasema arengulooga.
  1. kohtumine   Lasen oma lapsel juhtida    
  2. kohtumine   Järgin oma lapse algatust 

       1. individuaalne perevisiit - videotreening vanematega individuaalselt koolitusel omandatud oskuste kasutamisel oma lapsega suhtlemisel.

  3. kohtumine   Võtan vooru, et vestlust üleval hoida 

  4. kohtumine
    Lisan suhtlusele keelelisi vahendeid

   5. kohtumine   Suhtluseesmärkide seadmine ja keeleliste vahendite lisamine, et toetada lapse kõne mõistmist 

        2. Individuaalne perevisiit 

  6. kohtumine
    Mängime koos 

  7. kohtumine  Vaatame koos raamatuid! 

       3. Individuaalne perevisiit

  8. kohtumine     Liigun muusikaga koos edasi
Koolitusgrupp on 2024. aasta talveks moodustamisel. Kohtumised iganädalaselt laupäeva hommikuti Tartus.  Huvi korral kirjuta - vappersamm@gmail.com
UA-173406322-1